Drivteknik.nu

 

Hem / Vanliga frågor / MOTOR

Verkningsgradsdirektiv


Verkningsgradsdirektiv EuP-direktiv 2005/32/EG - Internat. verkningsgradsbestämmelser för lågspänningsmotorer

källa : SEW

Direktiv och förordningar från EU

1. EuP (= 2005/32/EG - från 6 juli 2005):

Krav på miljövänlig design av energiförbrukande produkter (EuP = Energy using Products) - även känt som direktivet om ekodesign

2. ErP (= 2009/125/EG - reviderad version av EuP, i kraft sedan 21 okt 2009):

Krav på miljövänlig design av energirelaterade produkter (ErP = energirelaterade produkter)
Detaljerad information om ErP-direktivet hittar du här: http://www.ebpg.bam.de/de/richtlinie/index.htm (på tyska)

3. EuP-direktivet 640/2009 (förordning om motorer, i kraft sedan 22 juli 2009):

Krav på miljövänlig utformning av elektriska motorer och användning av elektronisk varvtalsreglering. De gäller även när motorerna är installerade i andra produkter (t.ex. maskiner).Den åtgärd som införs för elektriska motorer avser bestämmelser om minimumverkningsgrad och träder i kraft 2011-06-16.

* Kan IE1-motorer fortfarande säljas i Europa efter 16 juni 2011?

Ja, det är möjligt då det finns flera undantag. Dessa är:

• Motorn är konstruerad som DRS bromsmotor.
• Motorn är inte märkt för kontinuerlig drift.
• Effekten är lägre än 0,75 kW.
• Motorn är 8-polig eller det är en polomkopplingsbar DRS-motor med två olika hastigheter.
• Designåtgärder har vidtagis så att DRS motorn kan användas utanför de beskrivna temperaturgränserna (-15 ° C ... 40 ° C). Det utökade temperaturområdet kan inkludera angivna begränsningar, t.ex. -40 ° C ... +40 ° C, tack vare särskild kullagerfett, metallfläkt, och andra tätningar

* Är IE1-motorer som matas via en frekvensomformare undantagna?

Nej, drift med en frekvensomformare är inte ett tillräckligt skäl för att enheten ska undantas från steg 1 i förordningen. När enheten är märkt för nätdrift, måste den uppfylla kraven i förordningen. Om inga andra undantag kan göras gällande, skall en sådan enhet utformas som IE2 eller DRE från och med den 16 juni 2011, kl 12:00.

* Kan en IE1 motor fortfarande säljas till en OEM eller slutkund i EU?

Ja, en motor kan säljas till kunder om denna motor är avsedd för export utanför EU. Detta måste också iakttas av slutkunden.

Ett muntligt uttalande är tillräckligt. Dessa motorer kan de inte användas i EU eller återimporteras till EU. Leverans till kund som exporterar produkter anses inte vara en ursprungsleverans enligt ErP-direktivets andemening.

* Är det tillåtet att reparera en växelmotor och sedan återmontera den?

Ja, omfattningen av reparationen är inte specificerad.

* Kan en enhet levererad före 16 juni, 2011, kl 12:00, fortfarande installeras i en anläggning?

Ja, om den ursprungliga lDet går att installera en sådan enhet i anläggningar, leverera den och starta upp när och på det sätt ni vill. Vidareförsäljning av enheten påverkas inte av detta datum.

* Varför är bromsmotorer undantagna (i Europa)?

EU-kommissionen följer ett italienskt förslag där man antar att en bromsmotor används i start/stopp funktion.

Dessa upprepade starter av en bromsmotor förbrukar mer energi än vad som kunde sparas om en IE2-motor användes

* Vad räknas inte som kontinuerlig drift?

I förordningen anges att motorer i kontinuerlig drift påverkas. Detta är ingen teknisk beskrivning. Detta tolkas enligt IEC 60034-1 enligt följande:

S1 kontinuerlig drift

S6 kontinuerlig drift med intermittent las
S3 intermittent drift med idf på 80% eller mer.
länk

Denna S3 cyklicitetsfaktor (idf) anges i standarden med en varaktighet på 10 min. I klarspråk betyder det att motorn inte få nå sin nominella driftstemperatur under den första cykeln, utan endast efter att ha startas och stoppas flera gånger med pauser mellan. AC-motorer når i stort sett sin termiska gräns inom 2-3 timmar. Specifikationen av 2 timmar är en grov tidsram för den maximala cykelvaraktigheten för S3. 80%-gränsen säkerställer att detta verkligen är motordrift med faser av stillestånd.

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved