Drivteknik.nu

 

Hem / Vanliga frågor / FREKVENSOMRIKTARE

Frekvensomriktare Lenze - Vanliga frågor

 

1. Jag kommer inte åt alla koderna. Varför?

Du måste ange ett lösenord, som är ”225”.

- Tryck på , då blinkar ”PASS” en gång och sedan står det ”0000” i displayen.
- Tryck till ”225” och tryck . Nu har du tillgång till alla koder.

Du kan ändra lösen eller avaktivera det under kod P194.

Info: SMV levereras förinställd för 60Hz nät. För att anpassa till 50Hz nät, sätt kod P199=4 och bekräfta med . OBS! detta bör göras först, innan du gör andra ändringar då detta återställer samtliga koder till fabriksinställning.

2. Hur ändrar jag en parameter?

Exempel: Du vill ändra från att starta/stoppa via knapparna på displayen till att starta/stoppa via terminal plint 1. Gå till kod P100, tryck . Det står ”00”, tryck så att nu står ”01” bekräfta med . Klart! Nu är kod P100=1 (startsignal via plint).

3. Jag vill sätta mitt börvärde med en potentiometer. Hur gör jag?

Potentiometern kopplas in på plint 2,5 & 6. Sätt kod P101=1.

4. Jag vill starta/stoppa via terminal plint 1. Hur gör jag?

Se punkt 2.

5. Varför går det inte att ändra rotationsrikning ?

Ändra kod från P112=0 till P112=1.Om du ändrar rotationsriktning med knappen så måste du bekräfta med inom 4 sekunder.

6. Hur justerar jag det inbyggda överlastskyddet?

Inställningen görs under kod P108 som refererar till utgångsströmmen på din SMV.

Motorström x 100
Utgångsström SMV

Exempel: ESV152N04TFC (1,5kW 400VAC) har en utgångsström på 4Amp och en 1,1kW motor har en märkström på 2,5Amp.  2,5Amp x 100/4Amp= 62,5. P108 = 62,5 %

7. Jag behöver fler digitala ingångar eller en extra relä kontakt. Finns det ?

Ja, det finns 2st plug-in tillbehör:
ESVZAL0 (1st växlande relä kontakt)
ESVZAL1 (1st växlande relä kontakt + 2st digitala ingångar)
OBS! SMV upp till 7,5kW måste vara av version 3.00 eller högre (se kod P501). Från 11kW och uppåt är alla kompatibla med dessa tillsats moduler.

8. Vilka inställningar behöver jag göra för att köra i Vector mode ?

Börja med att sätta kod P300=4.
Mata in motordata enligt skylt på motor under kod P302 – P306.
Ändra kod P399=1.
Ge start kommando.
Nu kommer ”CAL” att blinka i displayen under c:a 40 sekunder, när motoridentifieringen
är klar så visar displayen ”STOP”.
Ta bort start kommando.
När start kommando nu ges på nytt startar motorn i Vector mode.

9. Var ändrar jag min & max frekvensen?

P102 minimal utgångs frekvens
P103 maximal utgångs frekvens

10. Var ändrar jag acceleration/retardations tid?

P104 accelerations tid
P105 retardations tid

11. Hur gör jag en fabriksåterställning?

Kod P199=4 (för 50Hz nät).

12. Hur gör jag för att köra fasta hastigheter via dom digitala ingångarna?

För digital ingång 13A, ändra kod P121=3. Vill du köra fler fasta hastigheter så
ändra P122=3 (13B) och P123=3 (13C).
Ange hastighet (i Hz) under kod P131 – P137 (beroende på hur många fasta hastigheter
som ska användas).

13. Jag vill att frekvensomriktaren ska starta när den får spänning, hur gör jag?

Ändra kod P100=1och P110=1
Startvillkor måste finnas på plint 1, t.ex bygel mellan plint 1 och 4.

14. Jag har en motor med termoskydd (typ N.C kontakt), kan jag koppla in den på SMV för att övervaka motortemp?

Ja, koppla in den mellan plint 4 och en digital ingång t.ex 13A.
Justera inställningen för den digitala ingången till ”Externt fel E_EF”.
T.ex, om du använder dig. ingång 13A så ändra kod P121=21.

Har du flera frågor och behöver hjälp?

Kontakta oss! 013-355800 eller teknisksupport@lenze.se

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved