Drivteknik.nu

 

Hem / Inköp / Teknikupphandling 2

Teknikupphandling 2

källa : Energimyndigheten

Den lämpligaste tidpunkten för att påverka livscykelkostnaden är vid anskaffningstidpunkten. Detta gäller oavsett om man ska köpa ett nytt system, uppgradera eller helt byta systemlösning.

Tänk i termer av system i stället för komponenter – det har avgörande betydelse för att projekteringsarbetet ska bli framgångsrikt och livscykelkostnaden låg.

Utvärderingen av alternativen bör baseras på den sammanlagda livscykelkostnaden, så att man kan vara säker på att välja det bästa. De allmänna omständigheterna vid upphandling av utrustning kan variera från enkel produktupphandling till köp av ett ”nyckelfärdigt” system.

Förfrågningsunderlag

Det vanligaste är att köparen utarbetar mer eller mindre utförliga krav och specifikationer för systemupphandlingen. Förfrågningsunderlagets utseende och omfattning kan variera betydligt från köpare till köpare.

  • Målet är att använda förenklade och lättanvända utvärderingsprinciper.
  • Det bör tydligt slås fast att mer vikt kommer att fästas vid livscykelkostnaden än vid inköpspriset (avtalsbeloppet).
  • Den garanterade livscykelkostnaden och övriga tekniska data som specificeras i anbudet ska vara användaroberoende, dvs. alla förutsättningar för kontroll av den installerade utrustningen måste tydligt anges i förfrågningsunderlaget.

Det rekommenderas att specifikationskraven bör gälla främst dimensionering och komponenturval. Sett från ett bredare perspektiv bör större uppmärksamhet ägnas åt systemet, de tekniska förhållandena och de övergripande konsekvenserna. Anbudsgivarna kan även uppmanas att lämna in förslag till hur driftskostnaderna kan minskas, exempelvis alternativa systemkonstruktioner. Detta uppmuntrar till utveckling av mer långlivade och energieffektiva komponenter och system tack vare konsekvent tillämpning av livscykelkostnadsanalys i den ekonomiska utvärderingen av anbuden.

Resultatbonus eller straffavgift

När utrustningen har installerats blir den föremål för slutlig besiktning/testning eller för provdrift. Det vanligaste är att utrustningen testas i leverantörens testanläggning. Om besiktningen/testningen däremot ska ske på den plats där utrustningen sedan ska vara i drift, måste denna redan från början ha utformats på ett sådant sätt att de nödvändiga mätningarna kan göras med tillräcklig noggrannhet. Detta ger indikationer på om utrustningen motsvarar den avtalsenliga livscykelkostnaden. Därefter beräknas tillämplig resultatbonus eller straffavgift på det sätt som leverantören och köparen har kommit överens om.

Kravspecifikation

Det är bra om en offert innehåller en LCC-kalkyl med investeringskostnader för aktuell utrustning, nuvärde av beräknade energikostnader och underhållskostnader under den ekonomiska livslängden.

På det viset blir det lättare för dig att se vad den tänkta investeringen kommer att kosta totalt under utrustningens livslängd. Men för att leverantören ska kunna göra en LCC-kalkyl måste du som beställare ange vissa uppgifter i offertförfrågan.

Checklista

Här kan du ladda ner en checklista i form av en tabell som visar vad du som beställare ska bidra med för uppgifter och vilka uppgifter du kan förvänta dig att leverantören presenterar.

Kravspecifikation - checklista vem som gör vad (PDF öppnas i nytt fönster).

Ställ krav

Specifika krav du kan ställa om du ska handla upp en pump, en fläkt, en tryckluftsanläggning eller en kylanläggning hittar du i publikationerna till höger.

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved