Drivteknik.nu

 

Hem / SKOLA / Enhetsomvandling

ENHETSOMVANDLING

Så här använder du tabellerna: Välj den enhet du vill utgå från bland raderna i tabellens förspalt. Välj sedan den enhet du vill förvandla till bland kolumnerna i tabellens huvud. Multiplicera sedan det värde du har med den faktor som står i skärningspunkten för den rad och kolumn du valt.

Exempel: Du vill förvandla 159 kpm till lb-ft. Du finner kpm på andra raden i förspalten och lb-ft i sjätte (sista) kolumnen i tabellhuvudet. På andra raden i sjätte kolumnen finner du faktorn 7,23. Du multiplicerar 159 kpm med 7,23 och får 1 150 lb-ft.

ONLINE OMVANDLARE

TRÖGHETSMOMENT
från / till kgm2 kgcms2 oz-in-s2 lb-in-s2 oz-in2 lb-in2 lb-ft2
kgm2 1 10,2 141,6 8,85 5,47×104 3,42×103 23,73
kgcms2 0,098 1 13,68 0,868 5,36 × 103 335 2,32
oz-in-s2 7,06×10–3 0,0719 1 0,0625 386,09 24,13 0,1676
lb-in-s2 0,113 1,152 16 1 6180 386,09 2,681
oz-in2 1,83×10–5 1,87 × 10–4 2,59×10–3 1,62×10–4 1 0,0625 4,34×10–4
lb-in2 2,93×10–4 2,985×10–3 0,0414 2,59×10–3 16 1 6,94×10–3
lb-ft2 0,0421 0,429 5,968 0,373 2304 144 1

 

VRIDMOMENT
från / till Nm kpm kpcm oz-in lb-in lb-ft
Nm 1 0,102 10,2 141,6 8,85 0,738
kpm 9,81 1 100 1390 86,8 7,23
kpcm 0,0981 0,01 1 13,9 0,868 0,0723
oz-in 7,06 × 10–3 7,20 × 10–4 0,072 1 0,0625 5,20 × 10–3
lb-in 0,113 0,0115 1,15 16 1 0,0833
lb-ft 1,356 0,138 13,83 192 12 1

 

MASSA
från / till g kg oz lb
g 1 1000 0,0353 2,205x10-3
kg 10–3 1 35,3 2,205
oz 28,35 0,0284 1 0,0625
lb 454 0,454 16 1

 

TRYCK, MEKANISK SPÄNNING
från / till Pa bar kp/cm2, at torr, mm Hg atm lbf/in2, psi
Pa 1 10–5 1,0197 × 10–5 7,5006 × 10–3 9,8692 × 10–6 6,14504 × 10–3
bar 100 000 1 1,0197 750,06 0,98692 14,504
kp/cm2, at 9 8066 0,98066 1 735,56 0,96784 14,223
torr, mm Hg 133 1,332 × 10–3 1,3595 × 10–3 1 1,3158 × 10–3 0,019337
atm 101 320 1,0132 1,0332 760 1 14,696
lbf/in2, psi 6 894,8 68,948 × 10–3 0,070307 51,715 0,68046 1

 

ROTATIONSHASTIGHET
från / till rad/s varv/min
rad/s 1 9,549
varv/min 0,1047 1

 

 

 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved