Drivteknik.nu

 

Hem / Nyheter

Lenze: Intelligent användning av drivteknik kan ge ett betydande bidrag till att bromsa klimatförändringar

27.02.2012
Som ansvarsfull teknikpartner och leverantör av lösningar stöder Lenze aktivt de aktuella ansträngningarna att sänka nivåerna av växthusgaser och energikonsumtion. Med utgångspunkt från detta har Lenze’s specialister på driv- och automationssystem utvecklat en strategi i tre delar som innebär en holistisk metod för elektriska drivsystem. Den gör att användaren kan identifiera möjliga sänkningar av energiförbrukningen. Den ökade energieffektiviteten som kan fås minskar energiförbrukning utan några utmattningsförluster för den process som körs och bidrar därmed direkt till att minska växthusgaserna. I branschen hör elektriska drivenheter till de största energiförbrukarna. Att öka deras energieffektivitet har därför hög prioritet när det gäller att minska koldioxidutsläppen och sänka energikostnaderna. Även om produktinriktade ansträngningar utan tvekan kommer att bidra till att sänka energiförbrukningen kan endast ett holistiskt tillvägagångssätt som fokuserar på användningen av drivenheter och omfattar alla drivenheter till fulla utnyttja hela besparningspotentialen. Lenze använder därför sin kompetens inom drivsystems lösningar för att introducera ett program som ökar energieffektiviteten och tillämpar följande tre huvudstrategier. läs hela artikel : http://www.energieffektiv.com/partners/24/nyhet/intelligent-anv
 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved.