Drivteknik.nu

 

Hem / Nyheter

Det nya maskindirektivet

20.07.2011
Nya standarder gäller som harmoniserade under maskindirektivet 2006/42/EG. I och med publiceringen av EU:s officiella tidning 2011/C214/01 av den 20 juli gäller de nya standarderna som harmoniserade under det nya maskindirektivet 2006/42/EG. Europeiska kommissionen har publicerat en ny upplaga av den officiella tidningen om maskindirektivet som gäller från och med den 20 juli 2011. Den officiella tidningen innehåller en aktuell lista med de standarder som är harmoniserade under maskindirektivet 2006/42/EG samt deras hänvisningar. "Presumtion om överensstämmelse" – användaren agerar i enlighet med lagar och direktiv I och med publiceringen i EU:s officiella tidning gäller standarderna som harmoniserade och ger en så kallad "presumtion om överensstämmelse". Den som tillämpar dessa standarder kan därmed utgå från att han/hon agerar i enlighet med lagarna och direktiven. Vid en eventuell skada tillämpas därför omvänd bevisbörda. Den nya listan ersätter den tidigare listan från våren 2011 och har distribuerats tillsammans med nummer 2011/C 214/01.
 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved.