Drivteknik.nu

 

Hem / Nyheter

Vad händer 16. juni 2011 ?

08.10.2010
* 16 juni 2011 blir det förbjudet inom EU, både att sätta på marknaden och ta i bruk, motorer som är sämre än IE2. * 1 januari 2015 måste stora motorer klara IE3 eller alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomriktare/varvtalsreglerare. För motorer som utsätts för en varierande last kan mycket energi sparas om en frekvensomriktare används. En frekvensomriktare (Variable Speed Drive – VSD) är en elektronisk anordning som hela tiden anpassar effekten efter behovet. Även VSD kommer framöver få ekodesignkrav. * Från 1 januari 2017 måste alla motorer (0,75 - 375 kW) klara IW3, alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomriktare/varvtalsreglerare. * Även krav på informations ställs.
 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved.