Drivteknik.nu

 

Hem / Nyheter

Nya Vacon 100 HVAC definierar en ny standard för HVAC-drivsystem

30.10.2008
Av jordens energiförbrukning går 40 % till byggnader, där HVAC-tillämpningar är de största förbrukarna. Frekvensomriktare kan dramatiskt minska energiförbrukningen hos HVAC-tillämpningar, och därmed bidra till en global minskning av CO2-utsläpp. "Vi är stolta över att kunna lansera en ny produkt som på många sätt kommer att definiera en ny referens för AC-drivsystem inom byggnadsindustrin. Vacon 100 HVAC är vår första frekvensomriktare som är specialframtagen för att uppfylla de hårda krav som ställs av den energiintensiva HVAC-sektorn”, säger Heikki Hiltunen, vice koncernchef för Vacon. I HVAC-tillämpningar bidrar frekvensomriktare till energibesparing och större rreglermöjligheter. Detta innebär en enorm potentiell minskning av de totala CO2-utsläppen. ”De idag installerade frekvensomriktarna i HVAC-tillämpningar kan minska CO2-utsläppen motsvarande utsläppen från 50 miljoner bilar, det vill säga hela bilparken i Tyskland", fortsätter Hiltunen. Vacon 100 HVAC är enkel att använda. De funktioner som används dagligen är direkt åtkomliga via ett modernt grafiskt användargränssnitt, medan mera krävande programmering kan utföras med Vacons standardiserade programmeringsverktyg. Frekvensomriktarna Vacon 100 HVAC uppfyller kraven i den nya övertonsstandarden IEC/EN 61000-3-12. Vacon 100 HVAC lyfter miljötänkandet till en ny nivå. Lödtennet på kretskorten är blyfritt, i enlighet med kraven i RoHS-direktivet för begränsning av användning av farliga ämnen. Alla återvinningsbara delar är speciellt märkta för enkel separering. Till skillnad mot konventionella frekvensomriktare med elektrolytkondensatorer, vilka betraktas som farligt avfall i EU, använder kraftkondensatorerna i Vacon 100 HVAC miljövänlig tunnfilmsteknik. Vacon 100 HVAC erbjuder som standard kommunikationsprotokollet TCP/IP, vilket tillåter enkel anslutning till vanliga Ethernet-nätverk för idrifttagning, styrning och fjärrdiagnostik. "Vi är övertygade om att TCP/IP blir standardsättet för kommunikation inom byggnadsautomation. Vi har redan sett att många Vacon-frekvensomriktare med TCP/IP har levererats från fabriken", avslutar Hiltunen.
 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved.