Drivteknik.nu

 

Hem / Nyheter

Fluke introducerar två nya modeller i Color ScopeMeter®-serien med funktioner för test av industriella bussystem

10.08.2009
Fluke 225C och 215C – ScopeMetrar med färg med kapacitet för busshälsotest för industriellt bruk 225C och 215C är baserade på ScopeMetrarna med färg 199C och 196C och har samma funktioner som dessa instrument, samt därutöver en kraftfull testkapacitet för ett stort utbud av bussystem för industriellt bruk. När de här ScopeMetrarna är i busshälsoläge gör de automatiskt en analys av de elektriska signaler som passerar genom bussen och jämför parametrarna med de standardvärden som beskrivs i industristandarderna för den busstypen. Användaren kan även välja en "ögonmönster"-display för visuell kontroll av den totala signalkvaliteten. Parametrarna kvalificeras automatiskt som "bra", "svaga" eller "dåliga" baserat på en jämförelse med lämpliga industriella standarder eller referensvärden som har ställts in av användaren. Varje uppmätt parameter presenteras med momentanvärde och med statistiska minimi- och maximivärden som har mätts upp under en viss tidsperiod. De referensvärden som används visas också för att ge användaren ett enklare grepp om hur systemen fungerar. Testade parametrar inkluderar signalamplituder, bias-spänning, stig- och falltider, störning, störnings- och brusnivåer (både in- och utbandsbrus) beroende de krav som ställs av den aktuella industristandarden.
 
 

Copyright © Drivteknik.nu 2007-2019. All rights reserved.